PRE VEREJNOSŤ

SOKOLIARSKE UKÁŽKY PRE VEREJNOSŤ


 • 30-40 min. ucelený program sprevádzaní odborným komentárom
 • vlastné ozvučenie
 • 5-10 sokoliarskych dravcov
 • lietanie bez šnúry
 • vhodné pre všetky vekové kategórie
 • možnosť dobového kostýmu 

 • REKLAMNÉ AGENTÚRY
 • SÚKROMNÉ OSLAVY
 • FIREMNÉ A PODNIKOVÉ OSLAVY
 • RôZNE CHOVATEĽSKÉ OSLAVY
 • HISTORICKÉ PODUJATIA
 • EKOLOGICKÉ ORGANIZÁCIE
 • DNI MESTA
 • KONCOROČNÉ OSLAVY
 • DEKORÁCIA DRAVCOV NA SVADBY,
 • ZAHAJOVANIE ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ,
 • POĽOVNÍCKE AKCIE, PLESY....

AJ V NEMECKOM JAZYKU