PRE ŠKOLY

AKO VZNIKLA MYŠLIENKA

  • Jedna pani učiteľka z materskej školy ma oslovila, aby som prišiel deťom ukázať zopár dravcov. Súhlasil som a bol som príjemne prekvapený keď som uvidel šťastné usmiate očká škôlkarov i učiteliek. Veď kde inde je možnosť pohladiť najväčšiu sovu výra skalného, podržať si na ruke belaňu tundrovú a cítiť sa ako Harry Potter. Vidieť letové schopnosti najrýchlejšieho sokola sťahovavého, ktorý dosahuje rýchlosť 360km/hod. Z veľkých dravcov Vám predstavíme orla stepného -lieta tesne okolo divákov, orla skalného, orliaka morského, supa bielohlavého. Ďalej zo sebou privezieme: -jastraba lesného, harris hawk(dravec z mexika), sokola rároha, a iné dravce z našej kolekcie.

PRIESTOR NA UKÁŽKU

  1. Najvhodnejšie je školské ihrisko pre kvalitu ukážky je najlepšie rozdeliť žiakov na I. a II. stupeň tak je možné výklad prispôsobiť mladším i starším.

PROGRAM UKÁŽKY

  • Pútavá ukážka o histórii i súčasnosti sokoliarstva živote každého druhu, o ochrane dravcov
  • Najžiadanejšia letová časť prebieha z maximálnym nasadením dravcov i sokoliarov. Samozrejmosťou je dokonalé ozvučenie. Komentár je prednášaný i počas letov dravcov
  • Krátky kvíz. Najpozornejší žiak dostane zaujímavú odmenu (dravca na ruku a do 60 sek. fotografiu)
  • Na záver rád odpoviem na všetky otázky
  • Ak bude nepriaznivé počasie, ukážka sa preloží na náhradný termín

Dúfam, že sa Vám moja ponuka páči a zaujala Vás natoľko, že sa so mnou skontaktujete a tým prispejete k tomu aby sa naša mladá generácia aspoň na chvíľu vymanila z dnešného pretechnizovaného a uponáhľaného života.