PLAŠENIE HOLUBOV

Problematika:
Mnou ponúkaná biologická ochrana je čisto prírodného charakteru. Riešim problém zdivočených, premnožených holubov spôsobujúcich veľké nielen majetkové škody, pretože výskyt holubov v obytných zónach nesie so sebou riziko prenosu rôznych infekčných ochorení.

Riešenie:
Mojim cieľom je plašenie holubov mestských (zdomácnených) populácií pomocou

  • pernatých dravcov (preventívne lietanie, lov)
  • strelnej zbrane a štartovacej pištole
  • dronu

Princíp plašenia :
Preventívne lietanie:
Narúšanie životného rytmusu vtáctva pri vyhľadávaní potravy v miestach s najväčším výskytom a vyrušovaní pri hniezdnych kolóniách pred zahniezdením.

Lov pomocou pernatých dravcov:

  • dravce loviace z krúživého čakania - sú náročné na výcvik. Takéto dravce by sa používali pri narúšaní hniezdnych kolónií. Ide o veľmi účinný spôsob, nakoľko sa jedná o dravce, ktoré sú v prírode ich vážnym predátorom.
  • dravce loviace z pästi - tieto dravce sa používajú priamo pri love, alebo pri preventívnom lietaní. Musia byť dostatočne onosené, zvyknuté na ruch. Jedná sa prakticky o všetky druhy dravcov používaných na sokoliarstvo
  • nočné dravce - používajú sa ojedinele na vyrušovanie pri nočnom hradovaní a narúšaní hniezdnych kolónií vo večerných hodinách

Doba trvania plašenia sú minimálne 3 mesiace

Likvidácia holubov : Odchytené holuby budú odstránené v kafilerickom asanačnom ústave.

CENA: bude stanovená po obhliadke miesta!