PLAŠENIE HAVRANOV

Problematika:
Mnou ponúkaná biologická ochrana je čisto prírodného charakteru.
Riešime problém premnožených havranov spôsobujúcich veľké nielen majetkové škody, ale aj hluk a nečistotu.

Riešenie:
Mojim cieľom je plašenie a lov havranov pomocou sokoliarsky vedených dravocov.

Havrany by sa lovili len keď to umožňuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10.augusta 2009 ktorou sa vykonáva zákon č.274/2009 Z.z. o poľovníctve.vyhl. č. 172/75 Zb., č. 231/97 Z.z., č. 230/01 Z. z., 489/2013 Z. z. a to od 01. 08 2020 do 20. 01. 2021. 

Na základe udelenia výnimky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, by sa mohli havarany plašiť v daných lokalitách počas celého roka.

Princíp plašenia a lovu:
Preventívne lietanie:
Narúšanie životného rytmusu vtáctva pri vyhľadávaní potravy v miestach s najväčším výskytom a vyrušovaní pri hniezdnych kolóniách pred zahniezdením.

Lov pomocou pernatých dravcov:

  • dravce loviace z pästi - tieto dravce sa používajú priamo pri love, alebo pri preventívnom lietaní. Musia byť dostatočne onosené, zvyknuté na ruch. Jedná sa prakticky o všetky druhy dravcov používaných na sokoliarstvo