ODCHYT POMOCOU VYSTREĽOVACEJ SIETE

Máte problém s holubmi?


Máme pre Vás nové, rýchle a účinné riešenie!

NOVINKA na Slovensku. 
Odchyt holubov pomocou vystreľovacej sieťe! 

Až 350 holubov na jeden výstrel.

Výhody vystreľovacej sieťe:

  • možnosť odchytiť naraz až 350 holubov !
  • rýchle, účinné a nové riešenie,
  • mobilita, šikovnosť,
  • možnosť odchytu aj na námestí,
  • jedinečnosť,
  • odchyt môžný počas celého roka

Garantujeme Vám, že máme všetky potrebné:

  • osvedčenia na vykonávanie odchytu túlavých zvierat v zmysle §22 ods. 9 Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
  • osvedčenia na prepravu zvierat podľa Nariadenia Rady č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činnosti a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenie č. 1255/97
  • povolenia od RVPS a ŠVPS SR ktoré nás oprávňujú odchytávať meststké holuby a prepravovať ich.

Všetky potrebné povolenia Vám vydáme na požiadanie.