ODCHYT HOLUBOV POMOCOU PASCÍ

Vyriešime Váš problém s holubmi. Ponúkame najširšie spektrum služieb v oblasti odchytu holubov.

Problematika:
Mnou ponúkaná biologická ochrana je čisto prírodného charakteru. Riešim problém zdivočených, premnožených holubov spôsobujúcich veľké nielen majetkové škody, pretože výskyt holubov v obytných zónach nesie so sebou riziko prenosu rôznych infekčných ochorení.

Majetkové škody : 
- vyzobanie vápna z malty

- narušenie mäkkého stavebného kameňa(hlavne staré historické budovy)

- trus udržuje vlhkosť-tá uľahčuje uvoľnenie kyseliny z trusu a následné poškodenie budovy

Zdravotné riziká : 
-Zdroj alergénov

- Prenos ochrení na človeka - vtáčia tuberkulóza,kliešťová encefalitída,salmonela,pseudomor,tuberkoloza,trichmonáda...

- Mŕtve holuby sa stávajú potravou pre iné zvieratá-napr.mačky,ktoré sa stávajú prenášačmi.

- Vtáčia chrípka

Riešenie:
Mojim cieľom je odchyt holubov mestských (zdomácnených) populácií pomocou špecialne upravených pascí v ktorých je návnada.

Princíp odchytu
Naša spoločnosť poskytuje odchyt holubov pomocou špeciálne upravených pascí, ktoré sú umiestnené na streche, kde holuby vojdú dnu ale von sa už nedostanú a pomocou špeciálne upravenej vystreľovacej siete ktorá je novinka na celom Slovensku.

Odvoz holubov sa vykonáva v prepravných klietkach určených pre vtáky.
S odchytenými jedincami sa nakladá v zmysle platných a účinných všeobecno záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

Doba trvania odchytu : podľa požiadavky objednávateľa

 • prieskum výskytu holubov,
 • dovoz a inštalácia 1-10 ks odchytových pascí - počet pascí sa stanoví po obhliadke miesta,
 • 1 ks vystreľovacia sieť,
 • 1 ks vystreľovacia sieť CO2, 
 • kontrola pascí s pravidelným vyberaním holubov,
 • odchyt požadovaného počtu holubov,
 • dopĺňanie krmiva a vody,
 • doprava,
 • veterinárna a asanačno-kafilerická služba,
 • odstránenie pascí a spracovanie výkazu o vykonanom odchyte holubov.

Likvidácia holubov:
Odchytené holuby budú odstránené v kafilerickom asanačnom ústave.

Najúčinnejším prostriedkom (po dočistení miesta odchytu) je zabránenie rozmnožovaniu holubov. Najvhodnejší spôsob je sústavné narušovanie hniezd v období hniezdenia holubov.

Garantujeme Vám, že máme všetky potrebné:
 • osvedčenia na vykonávanie odchytu túlavých zvierat v zmysle §22 ods. 9 Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
 • osvedčenia na prepravu zvierat podľa Nariadenia Rady č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činnosti a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenie č. 1255/97
 • povolenia od RVPS a ŠVPS SR ktoré nás oprávňujú odchytávať mestské holuby a prepravovať ich.
Všetky potrebné povolenia Vám vydáme na požiadanie. 

Približná cena odchytu je od 1 200 € v závislosti od lokality, dĺžky odchytu a počtu odchytených holubov.

odchyt@sokoliarstvo-kanat.sk