ODCHOV

Orliak bielohlavý

(Haliaeetus leucocephalus)

Orliak morský

(Haliaeetus albicilla)


Orol skalný

(Aquila Chrysaetos Chrysaetos)
(Aquila Chrysaetos Homeyeri)
(Aquila Chrysaetos Daphanea)

Orol káľovský

(Aquila heliaca)


Sokol sťahovavý

(Falco peregrinus)

Sokol rároh

(Falco cherrug)


Kaňúr okrúhlochvostý

(Harris Hawk)

Jastrab lesný

(Accipiter gentilis)


Plamienka driemavá

(Tyto alba)

Plamienka driemavá - hispánska

(Tyto alba)

Máte záujem o dravca? 

Kontaktujte nás!
(Nezáväzná objednávka)