KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

SOKOLIARSKE PREDSTAVENIA

SOKOLIARSTVO-KANÁT
Jaroslav Kanát ml.

Mojín 40, 979 01  Rimavská Sobota
IČO: 51189402    DIČ: 1122000297

Jaroslav Kanát st.

+421 948 773 793 

kanat@sokoliarstvo-kanat.sk

SK7911000000002910856659

____________________________

BIOLOGICKÁ OCHRANA

Jaroslav Kanát ml. 

Mojín 40, 979 01  Rimavská Sobota

IČO: 51189402     DIČ: 1122000297

+421 908 512 515 

odchyt@sokoliarstvo-kanat.sk

 SK0711000000002932225794

____________________________

MOJÍN

 Silvia Kanátová

+421 917 086 568

____________________________