ADOPCIA ZVIERAT

Adopcia zvierat je možnosť ako sa môže každý návštevník alebo iný priaznivec Sokoliarstva-Kanát zapojiť do chovu zvierat. Je to symbolické gesto, v rámci ktorého si záujemca podľa veľkosť finančnej čiastky, ktorú je ochotný investovať, vyberie zo zoznamu svojho "zvieracieho obľúbenca", pre ktorého sa stane na určité časové obdobie adoptívnym rodičom.

Zoznam zvierat ponúknutých na adopciu sa nachádza TU. 

Finančná čiastka, ktorá je pri jednotlivých dravcoch uvedená zodpovedá hodnote kŕmnej dávky za časové obdobie jeden rok. Možnosť adopcie dravca môžu využívať jednotlivci, školské kolektívy, ale aj firmy ktorým osud zvierat nie je ľahostajný. Počas celého obdobia, v ktorom je zviera adoptované má na svojej voliére umiestnenú informačnú tabuľku s menom adoptívneho rodiča, rovnako Vaše meno prípade názov školy alebo organizácie.

Adoptívni rodičia, sponzori aj dobrovoľní prispievateľia majú nárok na bezplatný vstup.

Jeden exemplár potvrdenej zmluvy Vám bude zaslaný späť. Adoptívnymi rodičmi, prípadne dobrovoľnými prisievateľmi sa stávate po uhradení finančnej čiastky na učet Sokoliarstva-Kanát:
Tatrabanka, číslo účtu: 2910856659/1100, a obdržaní nami podpísanej zmluvy.

Ako si adoptujem vybraného dravca?


V prípade, že sa rozhodneťe stať adoptívnym rodičom alebo dobrovoľným prispievateľom stiahnite si príslušné tlačivo a zašlite ho vyplnené v 2 exemplároch k nám.
Hlavne nech je s Vašim podpisom. Prípadne sa nám ozvite a my s Vami radi zmluvu osobne uzatvoríme.

Poštová adresa:
Sokoliarstvo-Kanát
Jaroslav Kanát
Mojín 40
979 01 Rimavská Sobota

alebo emailom: kanat@sokoliarstvo-kanat.sk


Nezabudniťe vyplniť :

PO:
- meno zástupcu firmy, ktorý dohodu podpíše, jeho funkciu vo firme
- IČO a DIČO
- číslo účtu
- meno zvieraťa a časový interval (1 rok, viac) adopcie respektívne prispievania

FO:
- meno a priezvisko
-meno zvieraťa a časový interval (1rok, viac)

Jeden exemplár potvrdenej zmluvy Vám bude zaslaný späť. Adoptívnymi rodičmi, prípadne dobrovoľnými prisievateľmi sa stávate po uhradení finančnej čiastky na učet Sokoliarstva-Kanát:
Tatrabanka, číslo účtu: 2910856659/1100, a obdržaní nami podpísanej zmluvy.


Ďalšie informácie poskytuje Jaroslav Kanát, tel. +421 905 118 586, kanat@sokoliarstvo-kanat.sk


Dohoda o adopcii: 

Dohoda o príspevku na chov: