Sokoliarstvo Kanát sa zaoberá chovom, výcvikom a predvádzaním dravých vtákov, vykonáva aj odchyt holubov po celom Slovensku. 

 

Sokoliarske predvádzanie voľne lietajúcich dravcov je ukážkou ich letových schopností akrobacií, imitácia útokov, kde dosahujú niektoré z nich rýchlosť až 389 km/h. 
 

Predvádzanie dravých vtákov a ich držanie na sokoliarskych posedoch sa nemôže v žiadnom prípade porovnávať so ZOO. 
 

Našim cieľom je oboznámiť verejnosť s najstarším spôsobom lovu, ktorý vznikol v roku 2000 pr.n.l. Oboznámiť ich aj s kultúrou a sokoliarskou históriou, ale aj s ochranou dravých vtákov.

Navštívte aj náš  nový E-SHOP

                              ĎAKUJEME